Romatolojik Rehabilitasyon

Ünitemizde Osteoartrit, Osteoporoz (Kemik erimesi), Ankilozan Spondilit, Fibromiyalji (Yumuşak doku romatizması), Romatoid Artrit, Juvenil diopatik Artrit, Gut, Myozit, Sistemik Lupus Eritematozus gibi romatizmal hastalık teşhisi almış, alevlenme döneminde olan/olmayan hastaların var olan durumlarını ve şikayetlerini değerlendirip, analiz ederek bunun sonucunda kişiye özel tedavi planlanmaktadır.

Hedefimiz bu kronik süreçte semptomlarınızı hafifletip, deformitelerin oluşmasını önleyerek daha fonksiyonel, daha sosyal ve daha kaliteli bir yaşamı sürmenizi sağlamaktır.

Tedavilerimiz elektroterapi (TENS, enterferansiyel, Kısa Dalga Diatermi vs.), fiziksel ajanlar (LASER, Infraruj, hotpack, coldpack, parafin), manuel tedavi, bantlama (kinesiotape) gibi fizyoterapi uygulamalarının yanısıra tedavinin etkinliğini artırmak için egzersiz tedavisi de içermektedir. Romatizmal hastaların tedavisinde güncel olarak tüm dünyanın (ör: Amerikan Romatoloji Derneği (ACR), Avrupa Romatizma Birliği (EULAR)) onayladığı, etkinliği kanıtlanmış ve kabul edilmiş ortak fikir, egzersizin bu hasta grubunda ilaç kullanımı kadar önemli bir yere sahip olduğudur. Güncel gelişmeleri takip ederek hastalarımıza kronik süreçlerinde güvenle yabapilecekleri egzersizler (klinik pilates egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri, aerobik egzersizler) öğretilip, egzersiz alışkanlığının kazandırılması, ev programlarının takibi, hastalığın seyrine göre tedavinin yeniden düzenlenmesi hastayla işbirliği içinde alanında uzman fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ünite Sorumluları:

  • Prof. Dr. İnci YÜKSEL
  • Yrd. Doç. Dr. Ender ANGIN
  • Yrd. Doç. Dr. Sevim ÖKSÜZ
  • Araş. Gör. Göktuğ ER
Romatolojik-Rehabilitasyon