Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi Pediatri Ünitesi, dünyadaki güncel gelişmeleri yakından izleyerek sağlık hizmet sunumu ve eğitimini yansıtan bir referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesinde, doğumdan 18 yaşına kadar, doğumsal veya edinsel kaynaklı fonksiyonel yetersizliği olan özel gereksinimli çocuklara, fonksiyonel seviyelerini geliştirmek amacıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Uygulanan tedavi yaklaşımları ile mevcut yetersizlikleri azaltmak, fiziksel beceriyi arttırmak, psikososyal yönden desteklemek ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını maksimum düzeye çıkarmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede, riskli bebekler ( zamanından önce veya düşük doğum ağırlığı ile doğan bebekler), serebral palsi, muskuler tortikollis, spina bifida, brakial pleksus yaralanması, kas hastalıkları, otizm, down sendromu gibi tanı almış çocuklar fizyoterapi açısından değerlendirilerek tedaviye alınmaktadır. Fizyoterapi programı kapsamında çocuğun ihtiyaçları belirlenerek güncel tedavi yaklaşımları, pediatri alanında uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Çocuk ve aile merkezli yaklaşım ile multidisipliner çalışma anlayışı benimsenmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda yıl içinde belirli aralıklarla aile eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ünite Sorumluları

  • Prof. Dr. E. Handan Tüzün
  • Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu
  • Öğr. Gör. Ünal Aras DEĞER
  • Araş. Gör. Burcu Dericioğlu
  • Araş. Gör. Çisel Demiralp
  • Araş. Gör. Eda Tünay

Telefon numarası: 0 392 630 1610

Pediatrik-Fizyoterapi-ve-Rehabilitasyon