Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kalp, akciğer ve dolaşım sistemi hastalığı olan kişiler ile risk faktörüne sahip sağlıklı kişilerin mümkün olan en üst fonksiyonel kapasiteye ulaştırılmasını  amaçlayan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Ünitemizde, uzman hekim tanısı ile başvuran  Obezite, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diabetes Mellitus, Sedanter yaşam, Menopoz, Myokard İnfarktüsü, Kalp Cerrahisi (By-Pass, Anjio), Stabil Anjina, Kalp Yetmezliği, Kalp Kapak Hastalıkları, Koroner Arter Hastalıkları, KOAH, Kistik fibrozis, İnterstisiyel akciğer hastalığı, Göğüs duvarı bozuklukları, Kanser, Kas hastalıkları, Cerrahi öncesi ve sonrası solunum sıkıntısı yaşayan hastalar, Efor kapasitesini sınırlayan sistemik hastalığı olan, Egzersiz kapasitesi azalan sağlıklı  ve geriatrik bireylere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Bireylerin fiziksel ve fonksiyonel yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde klinik koşu bandı, klinik bisiklet ergometresi, dinlenme ve aktivite sırasında kalbin izleminde kullanılmak üzere mobil ve istirahat EKG leri, bazal metabolik ve aktivite sırasında kullanılan O2 (oksijen) miktarının belirlenmesinde kullanılan mobil gaz analiz sistemi, solunum sisteminin kapasite ve hacimlerinin belirlenmesinde kullanılan solunum fonksiyon test cihazları, solunum kas kuvvetinin belirlenmesinde kullanılan ağız içi basınç ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

Ünite Sorumluları

  • Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ
  • Öğr. Gör. İlker YATAR
  • Araş. Gör. Serpil MIHÇIOĞLU
  • Araş. Gör. Hayriye Tomaç
Kardiyopulmoner-Rehabilitasyon